BIOGAS

Optimering med PURROT® og PURUF®

Optimer gyllen før forgasning.

Hvorfor køre rundt med Vand?

Potentialet for Biogas fra gylle kommer fra forgasning af medie´ organiske stof (VS) = Bio-Fuel. Imidlertid er der kun 2-8% Bio-Fuel men 92-98 % "fyldstof" af vand og mineraler i rå gylle! Den store inaktive vandmængde køres ex. til biogasfællesanlæg over store afstande (10 – 100 km): ”Hver vej”!!!

Opkoncentrering og volumenreduktion:
Tager man i stedet PurFil®´ nye mekaniske grundmodul, PURROT®, (det Vibrerende Rotorfilter med integreret Højtryksafvanding), i brug på husdyrbedriften, så kan man med et effektforbrug på < 2 kW-timer strøm pr. m3 gylle, reducere transporten med 75-95% mod at få godt 2/3-del af gyllens organiske stof (VS) [1] afsat til biogasanlægget som tør eller tyktflydende Bio-Fuel.

PURROT_1.500_2014.01newsize.jpg

Fuel-leverandørens gevinst"!
Alene med PURROT® -modulet, er det muligt at forøge husdyrproduktionen på samme areal med > 35% ved afsætning af koncentratet fra modulet.

Optimer forgasning via:

Bio-Fuel der leveres fra bedrifter med PURROT® = Fuel-modtagerens gevinst"!

VS udgør altid > 90% af TS (Total Tørstoffet), hvorfor indholdet af inaktive mineraler m.v. er begrænset til < 10%: ”Normalt er rå gylle´ VS < 70% af TS”!

Tilsvarende er tørstoffet blevet ”makuleret” i højtrykspressen´ patenterede kniv, så bakterierne lettere kan omsætte det fine ”spagnum-agtige” tørstof til biogas.

C/N-forholdet:
Gylle har et lavt kulstof/-kvælstofforhold (C/N), pga. NH3-N (ammoniakindholdet), som reducerer biogasproduktionen fordi ammoniak er "gift" for bakterierne. Imidlertid viser vores EU-ETV-verificering, at PURROT® koncentratet kun indeholder 8-18% af gyllens NH3-N, men 66% af C-kulstoffet. Den øvrige del bliver sammen med ligeledes hoved-parten af Kalium-indholdet (K+) tilbage på bedriften: Herved forbedres C/N-forholdet betydeligt til gavn for bakterierne og biogasudbyttet!

Recirkulering contra energiafgrøder: (Forbedre udrådningen ved længere opholdstid)
Jf. den nye EU-ETV-verificering, så kan alene PURROT® -en fraseparerer og opkoncen-trere 2/3-del af det ikke fuldt ”afgassede” VS fra biogasanlægget.

PURROT® -koncentratet udgør kun 10-20% af afløbets volumen, som så kan recirkuleres for yderligere afgasning. Den sidste 1/3-del af VS er samtidigt små, let-omsættelige partikler, der kan afgive yderligere biogas i efterafgasnings-/lagerstank.

PURUF®:
Tager man også vores PURUF® Ultra-Filtrerings-modul i brug efter PURROT®-en, vil > 90 % af rå gylles VS, N-org. og TP være at finde i koncentraterne: Gevinsten er foruden et endnu højere C/N-forhold, samtidigt en reduktion i transporten på >75%. Dette modul kan (som PURROT®-en) bruges både på bedriften og hos ”Fuel-modtageren”.

PURUF_2015.06.23_02new.jpg


[1] Der henvises til EU-ETV-verificeringsrapporten: ”Test report for PURROT_ver_1-4_05-05-2015, udarbejdet af AgroTech A/S, Skejby og ETA Danmark. 2015

Der opstod en uforudset fejl.

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php55/usr/lib64/php/modules/i360.so' - /opt/alt/php55/usr/lib64/php/modules/i360.so: cannot open shared object file: No such file or directory

< Tilbage til hjem