PURROT®

 1. Hvad er en PURROT® (patentbeskyttet Worldwide: PCT/DK2013/050077)
  Ét selvrensende vibrerende Rotorfilter integreret med en højtryksafvander. PURROT® kan – ”uden brug af kemikalier”– forestå en mekanisk separation, som adskiller organisk tørstof og næringsstoffer fra flydende ”affald”:
  Modulet anvendes primært til at separerer flydende husdyrgødning (gylle-separation), samt spildevand fra fødevareindustrien og rensningsanlæg.

 2. Hvorfor en PURROT® (flere dyr eller mindre jord)
  Om det er Svinegylle, Kvæggylle eller afgasset medie fra biogas, så har PURROT® primo 2015[1] eftervist, at (jf. de danske bestemmelser), kan modulet ”reducere dit arealkrav med ca. 35%” og transporten med 75% – 95%, hvis koncentraterne fjernes fra bedriften. Pris: < 2 kW-timer el pr. m3

  PURROT® kan - med det meget høje separationsniveau uden brug af kemikalier - som eneste separator, producere en Fiber med > 40% Tørstof. Blandes fiberen med koncentratet fra modulets integrerede Hydro-cyklon (PURPHO® ), kan modulet fjerne over 2/3-del af det rå medies organiske stof (= Energi-indhold).

  Bio-Waste -> Bio-Fuel

 3. Kalkuler dine fordele ved investering i en PURROT®til gylleseparation
  PURROT® Andel i Fiber Andel i Fiber + PURPHO®
  Andelen af Rå Kilde So- gylle Kvæg-gylle Efter biogas So -gylle Kvæg-gylle Efter Biogas
  Vægt - % 4 % 12 % 10 % 22 % 24 % 20 %
  TotalFosfor TP 33 % 23 % 46 % 58 % 34 % 58 %
  TotalKvælstof TN 10 % 19 % 22 % 28 % 32 % 31 %
  Organisk N-org. 17 % 29 % 33 % 35 % 44 % 51 %
  Total Tørstof TS 48 % 54 % 56 % 59 % 62 % 60 %
  Org. -Tørstof VS 59 % 60 % 62 % 67 % 68 % 66 %
  Tabellen viser de dokumenterede separations-resultater fra verificeringen.

  Eksempel: Rå ”tynd” so-gylle med 3,1% tørstof. Fiberen udgør efter separationen kun 4%, men indeholder 59% af gyllens ”brændværdi” (=VS). Hvis PURPHO® anvendes, er vægten af fiberen sammen med sedimentfraktionen 22% af den tilførte gylle, mens 58% af P og 67% af VS genfindes i blandingen, sammen med 28% af TN. Det vil sige:

  Kørselsomkostninger reduceres med 78% mod at få over 2/3-del af energi-indholdet afsat/leveret!

  Tørstofindholdet i fiberen har under hele EU-ETV-Verificeringen, hvor PURROT® har været programmeret til højt tørstofindhold (kan varieres jf. kundens behov), været > 40% TS, (hvoraf VS altid er over 90%). Derfor er fiberfraktionen foruden biogas også meget velegnet til ex. termisk forgasning eller hurtigkompostering og efterfølgende anvendelse som strøelse (recirkulering).

- Kontakt PurFil® ApS hvis du ønsker en test-kørsel på din bedrift!

[1] Der henvises til EU-ETV-verificeringsrapporten: ”Test report for PURROT_ver_1-4_05-05-2015, udarbejdet af AgroTech A/S, Skejby og ETA Danmark. 2015
Der opstod en uforudset fejl.

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php55/usr/lib64/php/modules/i360.so' - /opt/alt/php55/usr/lib64/php/modules/i360.so: cannot open shared object file: No such file or directory

< Tilbage til hjem